Klubb info

Pensionärsgolfen

På tisdagar mellan 10:00 – 13:00 Torsdagar 10:00 – 13:00

Kontaktpersoner:

Bengt Holgersson

Mobil: 0703175188

Klubbtävling

På tisdagar kommer det att spelas klubbtävlingar för de medlemmar som är intresserade.

Starttiden är klockan 18:00

Medlemsavgifter

Senior 550:- med licens 300:- utan licens
Pensionärer 450:- med licens 200:- utan licens
Ungdomar   100:-, inkl licens
Familj 800:-

Styrelsen 2020

  • Ordförande: Tomas Persson
  • Vice ordförande: Kent Wiman
  • Kassör: Christer Helgesson
  • Sekreterare: Dick Wessberg
  • Ledamot: Lars Åke Holgersson
  • Suppleant: Thomas Helgesson
  • Suppleant: Solveig Tisell
  • Revisorer: Bengt Holgersson och Kent Björkman
  • Suppleant: Björn Strålin
  • Valberedning: Birgitta Porath och Bengt Holgersson